Rörinspektion

När du har stopp eller befararandra problem med dina avlopp

Vårt erbjudande

Befarar du att dina avlopp är trasiga? Vi erbjuder rörinspektion och expertbedömning genom att spola och filma dina rör. Vi åtgärdar stopp i avlopp genom högtrycksspolning och filmning. Vi  erbjuder också hjälp vid byte av  gjutjärnsvattenlås i kök och badrum, samt byte av toalettstol.

  • Spolning
  • Filmning av rör
  • Bedömning av rörkvalité 
  • Hjälp med byte av avloppsattiraljer

© Copyright www.cps.se